Ochrana osobních údajů

Tímto Vás informuji, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získávám a zpracovávám jen v nezbytném rozsahu proto kontakt s Vámi. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Romana Čáslavská, Platanová 650, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ: 05682363

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste nám je poskytl/a a to v souvislosti s uskutečněním kontaktu, popř. smluvního vztahu.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odeslání kontaktního formuláře, e-maily, telefon

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ
  • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Vaší osoby (jméno, příjmení)
  • údaje umožňující kontakt s Vámi (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa)
  • osobní údaje zachycené fotografiemi
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • plnění smluvního vztahu
  • plnění zákonných povinností z naší strany
  • archivnictví vedené na základě zákona
  • rozvoj obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb
  • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů prováděno osobně. Přístup k osobním údajům má kromě zpracovatele ještě poskytovatel IT služeb a účetní firma, kteří rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je na dobu neurčitou, případně do ukončení činnosti správce. Máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, dále můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že my jako správce při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s Nařízením.
Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím emailu na foto@romanacaslavska.cz.

image/svg+xml

Menu

Follow me

Sociální sítě

Mé nejnovější příspěvky může sledovat i na sociálních sítích